دستور آشپزی

کیک Buche de Noel (کیک Yule Log)

کیک Buche de Noel یک کیک اسفنجی سبک و هوایی است که با کره کره شکلاتی پر شده و با گاناش مات شده است و شبیه یک درخت یول است.