نان های سریع

نان نوشابه سنتی ایرلندی

نان نوشابه سنتی ایرلندی از داخل نرم ، از خارج ترد است و فقط با مواد اولیه ساده درست می شود.

دستور نان شیرین شیرینی ایرلندی مادربزرگ

نان جوش شیرین ایرلندی از داخل با پوسته ترد و خوشمزه نرم است. برای یک غذای عالی روز St Patricks با کره گرم سرو کنید!